slogan
Home / Tin Tức / Dầu Cho Máy Nén Khí Trục Vít

Dầu Cho Máy Nén Khí Trục Vít

dau-ma-nen-khi

Hiện nay trên thế giới có rất nhiều tiêu chuẩn để phân loại chất lượng dầu nhớt Công Nghiệp cũng như dầu máy nén khí trục vít nói riêng. Một trong những tiêu chuẩn được tin tưởng nhất đó là: API của Hoa Kỳ, ACEA/CCWC của Châu Âu. JASO của Nhật Tuy nhiên tiêu chuẩn phân loại được kí hiệu là API là phổ biến hơn cả, trong đó có Việt Nam. Vậy API có ý nghĩa gì?
API (American Petroleum Institute – Trung tâm nghiên cứu dầu mỏ thuộc quốc gia Hoa Kì ) Phân loại chất lượng dầu động cơ thành hai phân nhóm chính.
1. Nhóm S (Service/Spark) Dành cho dầu nhớt sử dụng bôi trơn động cơ Xăng
2. Nhóm C (Commercia/Compression) Dành cho dầu nhớt sử dụng bôi trơn động cơ Dầu.

Như vậy trên mỗi bao bì sản phẩm dầu nhớt động cơ ở Việt Nam bắt buộc phải in rõ các tiêu chuẩn API, và sau chữ cái API là hai chữ cái in hoa (Ví dụ : API SG hoặc API CF). Chữ cái đầu tiên là S hay C là chỉ các loại dầu nhớt dành riêng cho động cơ xăng hay dầu. Chữ cái thứ hai thể hiện mức độ phân cấp chất lượng theo thứ tự tăng dần của bảng chữ cái A,B,C …Nói như vậy có nghĩa là với động cơ sử dụng xăng cấp API / SJ có muawsc độ chất lượng cao hơn API / SF, hay với động cơ dầu API / CF sẽ cao hơn API / CD.
Một số các trường hợp xuất hiện cả hai nhóm có kí hiệu S và C trên cùng một sản phẩm; Ví dụ như API : CD/SF hay API SC/CC. Điều này có ý nghĩa nói lên rằng sản phẩm có ký hiệu như thế có thể sử dụng được cho cả động cơ xăng hoặc động cơ dầu với cấp chất lượng tương đương.

Đây là một trong những tiêu chuẩn phân loại theo hệ thống mở. Nghĩa là chất lượng càng phát triển thì chữ cái kí hiệu càng đi về phía cuối bảng chữ cái để đáp ứng những tiêu chuẩn mới và đòi hỏi khắc nghiệt của những động cơ hiện đại hay những quy định về khí thải để bảo vệ môi trường.